Ορκωμοσίες Μεταπτυχιακών

22-11-16 web.xrh 0 comment

22/11/2016

Σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για τις ορκωμοσίες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Η ορκωμοσία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος έχει προγραμματιστεί για 22/12/2016.