ΠΜΣ Χρημα & Τραπ, ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

18-01-17 web.xrh 0 comment

Ενημερώνουμε ότι το επαναληπτικό μάθημα την Τετάρτη 18.1.2017 «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» θα πραγματοποιηθεί 18.00-21.00 στην αίθουσα  Β002 (Ισόγειο νεοκλασικού κτιρίου).