ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Διοικ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

03-02-17 web.xrh 0 comment

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το πρόγραμμα παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών του Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική – Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική.