ΠΜΣ Executive, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 18.2.2017 & ΣΑΒΒΑΤΟ 25.2.2017

08-02-17 web.xrh 0 comment

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη ότι αίθουσες των εξετάσεών είναι οι ακόλουθες :

 

Σάββατο 18.2.2017

9:00-12:00

ΑΙΘ 107

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σάββατο 25.2.2017

9:00-12:00

ΑΙΘ 107

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ