ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

22-02-17 web.xrh 0 comment

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων Β’ Εξαμήνου του ΠΜΣ “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική”.