ΠΜΣ Executive, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ

02-03-17 web.xrh 0 comment

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το πρόγραμμα των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών για τους φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη.