ΠΜΣ Χρημ&Τραπ Διοικ, Αμοιβαία αλλαγή εξετάσεων Τρίτη 13.6.2017 & Τρίτη 20.6.2017

08-03-17 web.xrh 0 comment

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Τρίτη 13.6.2017, 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» και την Τρίτη 20.6.2017, 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος  «Παράγωγα Αξιόγραφα».

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ