ΠΜΣ Νομικών, Αμοιβαία αλλαγή μαθημάτων Σάββατο 1.4.2017 & Παρασκευή 31.3.2017

24-03-17 web.xrh 0 comment

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι το Σάββατο 1.4.2017, 9.00-12.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Δίκαιο Επενδυτικών Υπηρεσιών» και την Παρασκευή 31.3.2017, 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα  «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής».

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ