ΠΜΣ Χρημ&Τραπ Διοικ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

10-04-17 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 10.4.2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι το Σάββατο 29.4.2017 και ώρα 12.30-14.00 στο εργαστήριο Η/Υ, γραφείο 325 θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια σε Βάσεις δεδομένων και σε Οικονομετρικά προγράμματα από τον κ. Π. Παστρούδη.

 

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ