ΠΜΣ Executive, Επαναληπτικό μάθημα “Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία”

10-04-17 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 10.4.2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη ότι θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα στις «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» την Δευτέρα 15.5.2017 και ώρα 18.00-22.00 στην αίθουσα 201.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ