ΠΜΣ Χρημ&Τραπ Διοικ, Αμοιβαία αλλαγή εξετάσεων Τρίτη 6.6.2017 & Παρασκευή 16.6.2017

22-05-17 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 22.5.2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Τρίτη 6.6.2017, 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ» και την Παρασκευή 16.6.2017, 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος  «Τραπεζική Διοικητική».

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ