ΠΜΣ Executive, Αμοιβαία αλλαγή εξετάσεων Σάββατο 15.7.2017 & Σάββατο 22.7.2017

27-06-17 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 26.6.2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη ότι το Σάββατο 15.7.2017, 9.00-12.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος «Παράγωγα Αξιόγραφα» και την Παρασκευή 22.7.2017, 9.00-12.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος  «Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ».

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ