Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά

27-06-17 web.xrh 0 comment

27/6/2017

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος έως και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017.

apply now


Υποβολή Αιτήσεων
ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
16/3/2017 έως και 21/7/2017


Υποβολή Αιτήσεων
ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο
των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

16/3/2017 έως και 21/7/2017