ΠΜΣ Χρημ& Τραπ Διοικ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

12-07-17 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 12.7.2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι το πρόγραμμα επανεξετάσεων των μαθημάτων του β εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής :

 

 

Παρασκευή 1.9.2017

18.00-21.00,

ΑΙΘ 339

 

«Παράγωγα Αξιόγραφα»

 

Τετάρτη 6.9.2017

18.00-21.00,

ΑΙΘ A001, Ισόγειο Νεοκλασικό Κτίριο

 

«Τραπεζική Διοικητική»

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ