ΠΜΣ Χρημ&Τραπ Διοικ, Προγραμμα Μαθηματων α εξαμηνου ακ ετους 17-18

05-10-17 web.xrh 0 comment

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το πρόγραμμα μαθημάτων α εξαμήνου για το 17-18 για το ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική  και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική».