ΠΜΣ Χρημ&Τραπ , Ακύρωση μαθήματος “Θεωρία Χαροφυλακίου”

09-10-17 web.xrh 0 comment

9/10/2017

ΠΜΣ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΕΠΖΙΚΗ» ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους  πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»  ότι την Τέταρτη 11.10.2017 το μάθημα «Θεωρία Χαρτοφυλακίου» με τον Καθηγητή κ. Γ. Διακογιάννη δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της συμμετοχής του διδάσκοντος στην εφορευτική επιτροπή για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για την αναπλήρωση θα ενημερωθείτε σε επόμενη ανακοίνωση.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ