ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Εργαστηριακά μαθήματα – Ανάλυση Χρονοσειρών

12-10-17 web.xrh 0 comment

12/10/2017

Στα πλαίσια του μαθήματος “Ανάλυση Χρονοσειρών”, του ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική και κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις τις παρακάτω μέρες και ώρες:

  • Τρίτη 17/10/2017, 15.30-17.30, εργαστήριο, γραφείο 325
  • Τρίτη 24/10, 15.30-17.30, εργαστήριο, γραφείο 325
  • Τρίτη 31/10, 15.30-17.30, εργαστήριο, γραφείο 325
  • Τρίτη 7/11, 15.30-17.30, εργαστήριο, γραφείο 325
  • Τρίτη 21/11, 15.30-17.30, εργαστήριο, γραφείο 325