ΠΜΣ Νομικών, Αμοιβαία αλλαγή μαθηματος Σάββατο 9.12.2017 & Παρασκευή 8.12.2017

06-11-17 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 6.11.2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι το Σάββατο 8.12.2017, 12.00-15.00 στην αίθουσα 108 θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος «Τραπεζικό Δίκαιο» και την Παρασκευή 8.12.2017, 18.00-21.00 στην αίθουσα 107 θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης».

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ