ΠΜΣ Χρημ & Τρπα Διοικ, Πρόγραμμα παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών

09-02-18 web.xrh 0 comment

Δείτε το πρόγραμμα των παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών για τους φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική».