ΠΜΣ executive, αίθουσα εξετάσεων Σάββατο 24.2.2018

20-02-18 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 20.2.2018

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη ότι η εξέταση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Λογιστική» με τον κ. Κ. Χαλέβα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24.2.2018 και ώρα 9.00-12.00 στην αίθουσα 107.

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ