ΠΜΣ Executive, Χρονοδιάγραμμα Διπλωματικών Εργασιών

21-02-18 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται το Χρονοδιάγραμμα των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών για τους φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη.

 

Μετά την αποστολή της διπλωματικής με Mail στην τριμελή σας, ετοιμάζετε το Power point για την παρουσίαση.

 

Εφόσον ενημερωθούμε ότι μπορείτε να προχωρήσετε στην παρουσίαση της, θα σας σταλεί και το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων (ημερομηνία και ώρα). Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός Μαρτίου.

 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες/ τα βήματα που θα πρέπει να συνακολουθήσετε,  αρχείο «Ανακοίνωση για κατάθεση διπλωματών εργασιών» για την ολοκλήρωση υποβολής της διπλωματικής εργασίας μετά την παρουσίαση. Προσοχή: για όσους ο τίτλος της διπλωματικής είναι στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και στη συνέχεια να φέρουν υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή τους την επισυναπτόμενη φόρμα με τη μετάφραση του τίτλου της διπλωματικής στην αγγλική γλώσσα. Προσοχή: ο αγγλικός τίτλος να αποδοθεί σωστά και πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με τον επιβλέποντα καθηγητή σας γιατί θα είναι αυτός που θα αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος που θα λάβετε κατά την ορκωμοσία σας.

Την ημέρα των παρουσιάσεων, εάν τυχόν χρειαστείτε βεβαίωση για την εργασία σας θα την ζητήσετε από τον Καθηγητή σας.