ΠΜΣ Executive & Χρημ &Τραπ Διοικ, Πρόγραμματα παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών

05-03-18 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτονται τα προγράμματα Παρουσιάσεων Διπλωματικών για τους φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» και κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη.

3802_Programma_Diplomatikwn_Martios_2018_Full

3802_Programma_Diplomatikwn_Martios_2018_Exec