Διακοπή λειτουργίας του αποθετηρίου Διώνη – συντήρηση ώρα 14:00-15:00

30-03-18 web.xrh 0 comment

30/3/2018

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους συντήρησης του συστήματος θα πραγματοποιηθεί διακοπή της λειτουργίας του Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου Διώνη την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, ώρα 14:00 – 15:00.

http://www.lib.unipi.gr/node/335