ΠΜΣ Νομικών, Ακύρωση και αναπλήρωση μαθημάτων “Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής” και “Δίκαιο Επενδυτικών Υπηρεσιών”

08-05-18 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 8.5.2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι την Παρασκευή 25.5.2018 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Δίκαιο Επενδυτικών Υπηρεσιών»  και  η αναπλήρωση του θα γίνει το Σάββατο 2.6.2018 και ώρα 9.00-12.00 στην αίθουσα 105.

Την Τρίτη 29.5.2018 δεν θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25.5.2018 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 107.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ