ΠΜΣ Χρημ & Διοικ, Επαναληπτικό μάθημα “Χρηματοοικονοιμική Διοικητική ΙΙ”

29-05-18 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 29.5.2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Παρασκευή 8.6.2018 και ώρα 10.00 – 12.00 στην αίθουσα 336 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ» με τον Καθηγητή κ. Εμ. Τσιριτάκη.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ