ΠΜΣ Executive, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

13-07-18 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 13.7.2018

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη ότι το πρόγραμμα επανεξετάσεων των μαθημάτων του β εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής :

 

Πέμπτη 30.8.2018
18.00-21.00,

ΑΙΘ 338

«Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου»
Σάββατο 1.9.2018
10.00-13.00,

ΑΙΘ 338

«Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ»
Δευτέρα 3.9.2018
18.00-21.00,

ΑΙΘ 001

«Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία»
Τετάρτη 5.9.2018
18.00-21.00,

ΑΙΘ 001

«Παράγωγα Αξιόγραφα»

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ