ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

13-07-18 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 13.7.2018

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι το πρόγραμμα επανεξετάσεων των μαθημάτων του β εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής :

 

 

Παρασκευή 31.8.2018

10.00-13.00,

ΑΙΘ 325, εργαστήριο Η/Υ

 

«Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου»

Τετάρτη 5.9.2018
18.00-21.00,

ΑΙΘ 001

«Παράγωγα Αξιόγραφα»
Παρασκευή 7.9.2018
18.00-21.00,

ΑΙΘ 337

«Τραπεζική Διοικητική»

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ