Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης για εργαζόμενους

28-08-18 eperan 0 comment

 

Από το 2001, το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε εργαζόμενους, οι οποίοι λόγω απασχόλησης δεν έχουν τη δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης μαθημάτων.

Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα, αυτή η δυνατότητα παρέχεται από την κατεύθυνση με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις». Η παρακολούθηση των μαθημάτων της θα γίνεται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Βασισμένοι στην πολύχρονη πείρα μας, καθώς και στην εμπειρία και τις απόψεις των αποφοίτων μας, επεκτείναμε τη διάρκεια φοίτησης για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σε τέσσερα εξάμηνα, χωρίς να μεταβάλουμε το κόστος φοίτησης. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται χρόνος και ενέργεια των εργαζόμενων φοιτητών, δεδομένων των ιδιαίτερα ανταγωνιστών και απαιτητικών εργασιακών συνθηκών. Παράλληλα, διατηρούμε τον πήχυ της προσφερόμενης εκπαίδευσης στα ίδια υψηλά επίπεδα, τα οποία βοήθησαν να αναδειχθεί το ΠΜΣ ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα προγράμματα στον χρηματοπιστωτικό εργασιακό χώρο.

Με τη συνεχή αλληλεπίδραση των έμπειρων καθηγητών του Τμήματός μας με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, και με την παροχή εκπαίδευσης και πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων όπως η Bloomberg και η Thomson Reuters, στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση του ΠΜΣ, ώστε η παρακολούθησή του να αποτελεί μια επένδυση που θα αποδίδει συνέχεια καρπούς.

Σε αυτό το πλαίσιο σας προσκαλούμε να αξιοποιήσετε την ευκαιρία που σας δίνεται και μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου να υποβάλετε αίτηση για το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις».

 

Μεταπτυχιακό – Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις