ΠΜΣ Χρημ & Επενδ – μερικής φοίτησης, Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων α εξαμήνου ακ έτος 2018-2019

21-09-18 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των προπαρασκευαστικών μαθημάτων  και των μαθημάτων του α εξάμηνου με τις αίθουσες διαλέξεων έως και τις 29.9.2018.