Αλλαγές στο πρόγραμμα των αγγλικών

26-09-18 eperan 0 comment

26/9/2018

 

Το μάθημα Αγγλικά Ι (Γρ. Καθηγήτριας) θα διδάσκεται την Δευτέρα 13.15 – 14.00 αντί για 17.15 – 18.00, όπως φαίνεται στο αρχικό πρόγραμμα.

Το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ (Γρ. Καθηγήτριας) θα διδάσκεται την Δευτέρα 12.15 – 13.00 αντί για Παρασκευή 17.15 – 18.00, όπως φαίνεται στο αρχικό πρόγραμμα.

Το μάθημα Αγγλικά V (Γρ. Καθηγήτριας) θα διδάσκεται την Τρίτη 12.15 – 13.00 αντί για Παρασκευή 13.15 – 14.00, όπως φαίνεται στο αρχικό πρόγραμμα.