Προπτ, Λίστα νευροχρηματοοικονομικής

08-10-18 eperan 0 comment

8/10/2018

 

Οι φοιτητές με τον ακόλουθο αριθμό μητρώου, καλούνται να παρακολουθήσουν το μάθημα της νευρο-χρηματοοικονομικής:

15089, 15063, 14051, 15025, 15015, 15108, 16095, 15154, 16132, 15049, 16133, 15118, 14156, 15109, 15125, 16035, 16111, 15018, 15156, 15075, 16108, 14041, 15155, 15057, 15068, 15059, 14005, 14039, 15131, 15085, 15044, 15088, 15035, 15136, 14103, 15159, 15021, 16056, 15051, 15161

Ο εισηγητής
Δ.Βολιώτης