ΠΜΣ Χρημ&Τραπ Διοικ, Αμοιβαία αλλαγή μαθήματος επιλογής Τετάρτη 24.10.2018 & Παρασκευή 26.10.2018

11-10-18 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 11.10.2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Τετάρτη 24.10.2018 και ώρα 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική» και την Παρασκευή 26.10.2018 και ώρα 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Ανάλυση Χρονοσειρών».

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ