Προπτ, Νευροχρηματοοικονομική, σημαντική ανακοίνωση

15-10-18 eperan 0 comment

15/10/2018

 

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά το μάθημα επιλογής Νευροχρηματοοικονομική, αλλά δεν έχουν επιλεγεί, παρακαλούνται να κάνουν τροποποιητική δήλωση μαθήματος επιλογής έως και τις 18/10/2018.