ΠΜΣ Χρημ & Επενδ – μερικής φοίτησης, Αμοιβαία αλλαγή μαθημάτων και αναβολή-αναπλήρωση μαθημάτων

25-10-18 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 25.10.2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» ότι το Σάββατο 10.11.2018 και Σάββατο 1.12.2018 και ώρα 9.45-12.45 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» και Σάββατο 10.11.2018 και Σάββατο 1.12.2018 και ώρα 13.00-16.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική».

Επίσης το Σάββατο 26.1.2019 το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» θα αναβληθεί και η αναπλήρωση του θα γίνει την Πέμπτη 24.1.2019 και ώρα 18.00-21.00 και το Σάββατο 26.1.2019 το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» θα πραγματοποιηθεί 9.45-12.45.

 

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ