Προπτ, Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, αλλαγή αίθουσας μόνο για 6/11/2018

06-11-18 eperan 0 comment

6/11/2018

 

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος κορμού 7ου εξαμήνου Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, θα διεξαχθεί την ίδια ώρα 16.15-18.00 στην αίθουσα ΓΛ305 (αντί του προγραμματισμένου Π. Αμφ), λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού των 80 χρόνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η συγκεκριμένη αλλαγή ισχύει μόνο για σήμερα.