Προπτ, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, ακύρωση μαθήματος

07-11-18 eperan 0 comment

7/11/2018

 

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος επιλογής “Θεωρία Λήψης Αποφάσεων” δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.