Προπτ, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, ακύρωση μαθήματος 8-11-2018

08-11-18 eperan 0 comment

8/11/2018

 

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος επιλογής “Θεωρία Λήψης Αποφάσεων” ακυρώνεται, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.