ΠΜΣ Executive, Αλλαγή αίθουσας μαθηματος επιλογής “Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής”

13-11-18 web.xrh 0 comment

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα επιλογής «Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24.11.2018 και ώρα 12.00-16.00 στο εργαστήριο Η/Υ, 325 γραφείο αντί για την αίθουσα 338.