Προπτ, Επενδυτική Τραπεζική, ακύρωση μαθήματος 26/11/2018

26-11-18 eperan 0 comment

26/11/2018

 

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Επενδυτική Τραπεζική “ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.