ΠΜΣ Executive, ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 10.12.2018 – Ορθή επανάληψη

06-12-18 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της ορκωμοσίας με τις οδηγίες/ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές.