Προπτ, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, ακύρωση μαθήματος

09-01-19 eperan 0 comment

9/1/2019

 

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος επιλογής “Θεωρία Λήψης Αποφάσεων” ακυρώνεται.