Προπτ, Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική, Επαναληπτικό μάθημα

14-01-19 eperan 0 comment

14/1/2019

 

Επαναληπτικό μάθημα στη Διεθνή Μακροχρηματοοικονομική, Σάββατο 26 Ιανουαρίου, αίθουσα 108.

Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 10:00πμ.