Προπτ, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής, αλλαγή μέρας και ώρας

12-02-19 eperan 0 comment

 

Η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής “Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής”, θα διδάσκεται ως εξής:

  • Τρίτη 4.15 μμ – 6.00 μμ, γραφείο καθηγητή
  • Πέμπτη 6.15 μμ – 8:00 μμ, γραφείο καθηγητή