ΠΜΣ Χρημ & Επενδ – μερικής φοίτησης, Ημερομηνία επανεξέτασης μαθήματος “Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων”

18-02-19 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ. «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

 

Πειραιάς 18.2.2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» ότι η επανεξέταση του μαθήματος «Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1.3.2019 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 336.

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ