ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ – πλήρους φοίτησης, Ημερομηνίες επανεξετασεων μαθηματων α εξαμήνου

18-02-19 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

            Πειραιάς 18.2.2019

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι το πρόγραμμα επανεξετάσεων των μαθημάτων του α εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής :

 

Τρίτη 19.2.2019
18.00-21.00,ΑΙΘ 336
«Χρηματοοικονομική Λογιστική»
Πέμπτη 21.2.2019
18.00-21.00,ΑΙΘ 336
«Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία»
Δευτέρα 25.2.2019
18.00-21.00,ΑΙΘ 336
«Χρηματοοικονομική Διοικητική»
Πέμπτη 28.2.2019
18.00-21.00,ΑΙΘ 336
«Οικονομετρία»

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ