Προπτ, Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου, αλλαγή αίθουσας

21-02-19 eperan 0 comment

21/2/2019

 

Το μάθημα επιλογής “Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου“, από την ερχόμενη εβδομάδα,  θα διδάσκεται ως εξής:

  • Τετάρτη 16.15-18.00, ΓΛ 405 και
  • Πέμπτη 16.15-18.00, ΓΛ205 (αντί 337)