Προπτ, Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική

25-02-19 eperan 0 comment

 

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα, πρέπει να το δηλώσουν στην τάξη, μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου.

Το μάθημα απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.