Προπτ, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, ακύρωση μαθήματος

01-03-19 eperan 0 comment

 

1/3/2019

 

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος 8ου εξαμήνου “Διαχείριση Χαρτοφυλακίου” δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.