Προπτ, Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου, ανακοίνωση

15-03-19 eperan 0 comment

 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου, το τμήμα χωρίζεται ως εξής:

  • την Παρασκευή 15/3/2019 θα έρθουν οι φοιτητές/φοιτήτριες με επώνυμο Α-Κ
  • την Τετάρτη 20/3/2019 θα έρθουν οι φοιτητές / φοιτήτριες με επώνυμο Λ-Ω