ΠΜΣ Νομικών – πλήρους φοίτησης, Αμοιβαία αλλαγή μαθημάτων Παρασκευή 17.5.2019 & Σάββατο 18.5.2019

28-03-19 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 27.3.2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι την Παρασκευή 17.5.2019 και το Σάββατο 18.5.2019 τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ως εξής :

 

Παρασκευή 17.5.2019
18:00-21:00
ΑΙΘ 107
ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Σάββατο 18.5.2019
9:00-12:00
ΑΙΘ 105
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σάββατο 18.5.2019
9:00-12:00
ΑΙΘ 002
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Σάββατο 18.5.2019
12:00-15:00
ΑΙΘ 105
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ