ΠΜΣ Νομικών – πλήρους φοίτησης, Αμοιβαία αλλαγή μαθημάτων Παρασκευή 17.5.2019 & Σάββατο 18.5.2019

28-03-19 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 27.3.2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι την Παρασκευή 17.5.2019 και το Σάββατο 18.5.2019 τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ως εξής :

 

Παρασκευή 17.5.2019 18:00-21:00 ΑΙΘ 107 ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Σάββατο 18.5.2019 9:00-12:00 ΑΙΘ 105 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σάββατο 18.5.2019 9:00-12:00 ΑΙΘ 002 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Σάββατο 18.5.2019 12:00-15:00 ΑΙΘ 105 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ